//

Noter i statistik

Konfidensintervaller og kvalitetskontrol

Emnet kvalitetskontrol gennemgås nærmere i kapitel 11. Udover de emner der gennemgås i kapitel 11 , kan det imidlertid også være relevant at anvende konfidensintervaller i forbindelse med kvalitetskontrol, hvilket uddybes nærmere på denne side. 

I eksemplerne på de foregående sider, er konfidensintervaller blevet brugt til, at sige noget om den "sande" koncentration af et stof i en prøve. Typisk kender man ikke den sande værdi af den parameter man forsøger at estimere, og kan derfor ikke sige noget om hvorvidt den sande værdi faktisk ligger i konfidensintervallet. I forbindelse med kontrolprøver har man imidlertid som udgangspunkt en sand værdi (det er netop det som kendetegner en kontrolprøve). Dermed kan konfidensintervaller bruges til at kontrollere analysens korrekthed efter følgende logik:

  • Udtag en stikprøve bestående af et antal målinger på kontrolprøven, og beregn et konfidensinterval baseret på disse.
  • På side 5.1 blev konfidensintervallet beskrevet på følgende måde:
    Enten indeholder konfidensintervallet den sande værdi af parameteren, eller også er der sket en "usædvanlig" hændelse.
    Dvs. at hvis man nu ved at den sande værdi ikke ligger i konfidensintervallet, så er der altså to muligheder:
    • Enten er der sket en usædvanlig hændelse, eller
    • Forudsætningerne for beregningen af konfidensintervallet er forkerte. En af disse forudsætninger er at apparatet måler korrekt.

Bemærk at man aldrig kan afgøre hvilken af de to forklaringer der er rigtig, men traditionelt vælger man at tro på den sidstnævnte. Dvs. hvis kontrolprøvens sande koncentration ikke ligger i konfidensintervallet, konkluderer man at appparatet er behæftet med en systematisk fejl. Man kan selvfølgelig altid diskutere om 5% er nok til at definere en "usædvanlig" hændelse, og dette bør man nok altid have i tankerne når man anvender ovenstående logik.

Oplyses det derimod at kontrolprøvens sande koncentration ligger i konfidensintervallet, så giver dette ikke anledning til en mistanke om en systematisk fejl. Bemærk at dette IKKE betyder, at analysen nødvendigvis fungerer korrekt. Det betyder blot, at dette konkrete forsøg, ikke har kunnet påvise en fejl. 

Denne brug af konfidensintervaller er helt ækvivalent med at anvende en t-test med 1 stikprøve (se side 6.7).

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk