//

Noter i statistik

Konfidensintervaller - eksempel 2

I forbindelse med den daglige kvalitetskontrol af B-hæmoglobin, stofk., har man over det seneste år fastsat den interserielle analyseusikkerhed til SDana = 0,25 mmol/L. En dag foretager man en enkelt måling på en kontrolopløsning, hvilket giver værdien 8,75 mmol/L.

Angiv den værdi af SEM, der skal bruges til at beregne et konfidensinterval for kontrollens sande koncentration, baseret på ovenstående enkelte måling (2 betydende cifre):

Ved en anden lejlighed foretager man 7 målinger på en kontrolprøve. Dette giver resultaterne:

B-hæmoglobin, stofk. (mmol/L)
7,77 8,36 8,32 8,60 8,26 8,12 8,59
Angiv den værdi af SEM der skal bruges til at beregne et konfidensinterval baseret på de 7 målinger (2 betydende cifre):
Angiv det antal frihedsgrader man i praksis anvender til beregning af ovennævnte konfidensintervaller:
0
1
6

Til de næste 4 spørgsmål anvendes SEM med to betydende cifre, som indtastet ovenfor, mens øvrige tal anvendes med et stort antal betydende cifre. Svarene angives med 3 betydende cifre.

I de næste to spørgsmål beregnes et konfidensinterval for den kontrolprøve, hvorpå der er foretaget en enkelt måling.

Angiv nedre grænse for 95%-konfidensintervallet:
Angiv øvre grænse for 95%-konfidensintervallet:

I de næste to spørgsmål beregnes et konfidensinterval for koncentrationen af den kontrolprøve, hvorpå der er foretaget 7 målinger

Angiv nedre grænse for 95%-konfidensintervallet:
Angiv øvre grænse for 95%-konfidensintervallet:
Bemærk at konfidensintervallet for sidstnævnte kontrolprøve er en del smallere end for den første kontrolprøve. Det er selvfølgelig ikke nogen overraskelse, at det "gæt" på prøvens sande værdi som man får ved at tage et gennemsnit af 7 målinger, er bedre end det gæt man får ved kun at måle én gang.
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk