//

Noter i statistik

Konfidensintervaller - eksempel 1

I forbindelse med indkøring af en ny analyse har man målt 10 gange på en kontrolprøve.

Dette gav følgende resultater (i mmol/L):

9,84
10,3111,46 10,05 9,29
10,09 9,898,968,4911,97

Beregn 95%-konfidensintervallet for koncentrationen af målestoffet i kontrolprøven, og brug nedenstående felter til at kontrollere om du har regnet rigtigt. Alle mellemregninger skal udføres med et stort antal betydende cifre.

Hvis det er svært at få de rigtige svar, kan mellemregningerne kontrolleres på næste side.

Man kan uden videre antage at tallene stammer fra en normalfordeling fordi:
Opgaver bliver altid lavet så tallene er normalfordelt
Variationen mellem tallene er biologisk
Variationen mellem tallene er analytisk
Angiv nedre grænse for 95%-konfidensintervallet for koncentrationen i kontrolprøven (3 betydende cifre):
Angiv øvre grænse for konfidensintervallet (4 betydende cifre):
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk