//

Noter i statistik

Konfidensintervaller - eksempel 1 detaljer

Her er et par spørgsmål til en mere detaljeret kontrol af beregningerne på forrige side. Tallene i eksemplet var:

9,84 10,3111,46 10,05 9,29
10,099,898,968,4911,97
Bemærk at når tallene herfra bruges til at beregne konfidensintervallet på forrige side, skal de anvendes med et stort antal betydende cifre.
Vælg antal frihedsgrader hørende til den SDana man kan beregne ud fra tallene.
9
10
5
Angiv den spredning der udtrykker analyseusikkerheden, beregnet ud fra ovenstående tal (3 betydende cifre):
Angiv det bedste bud på prøvens middelværdi - baseret på målingerne (3 betydende cifre):
Angiv SEM (2 betydende cifre):
Beregn den relevante fraktil i t-fordelingen (4 betydende cifre):
© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk